O Konferencji

W tym roku odbędzie się już XIV edycja Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowy Fizyki. OSKNF jest to coroczna konferencja studentów dla studentów, która ma na celu wymianę doświadczeń i prezentację swojego dorobku naukowego, jak i również nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich oraz współpracy w gronie studentów fizyki. Podczas kilkudniowego spotkania odbywa się sesja posterowa oraz prezentacja referatów. Wszystkie wystąpienia będą oceniane, a najlepsze zostaną nagrodzone. Miejscem odbywania się tegorocznej konferencji będzie Bydgoszcz, a organizatorem jest Koło Naukowe Fizyki Nabla działające przy Instytucie Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Wzorem lat poprzednich przewidujemy interesujące spotkanie naukowe oraz świetną zabawę.

Serdecznie zapraszamy!