Opłaty konferencyjne

Koszt uczestnictwa 1 osoby: 240 zł
Organizator nie przewiduje zwrotów kosztów za niewykorzystane świadczenia. Np. Jeżeli przyjedziesz w sobotę rano (7.11.2015r.) to nie otrzymasz zwrotu kosztu za piątkową kolację i nocleg.
Wpłaty należy kierować na adres:

UTP IM. J.J. ŚNIADECKICH
KORDECKIEGO 20
85-225 BYDGOSZCZ
Nr konta: 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
Tytułem: „OSKNF – imię i nazwisko/nazwa uczelni”